Voor projecten worden met lichtberekeningsprogramma’s 3D presentaties en lichtplannen gemaakt.
Hierdoor verkrijgt de opdrachtgever een goed beeld hoe het betreffende project verlicht zal worden. Grimex Licht is merk onafhankelijk en kan daardoor voor elk project de juiste keuze maken in de te adviseren verlichtingsarmaturen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eventueel geldende wettelijk normen en er wordt uiteraard rekening gehouden met het energieverbruik en het budget.